Det næste Europa

Mit navn er Imre János. Jeg blev født i 2005 i en lille ungarsk by,Jászberény, kun et år efter Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union. Jeg erblevet en del af sammen-om.eu som juniorambassadør. Dette fællesskabrepræsenterer for mig en mulighed for at udøve internationalfortalervirksomhed; det er et fælleskab, hvor jeg frit kan give udtryk for minemeninger, og hvor mine tanker har vægt og er drivkraft for handlinger ogresultater. 

Jeg lægger som ung stor vægt på at beskytte de værdier, der udgør kernen i grundlaget for den europæiske integration, såsom demokrati, retsstatsprincippet og gensidig respekt for hinandens holdninger. Jeg tror, at det europæiske demokratis fremtid er baseret på en større inddragelse af borgerne i beslutningstagningen, hvilket kræver, at viden om samfundsforhold øges, og at uddannelse udvikles på en måde, der tilpasser sig udfordringerne i dagens samfund.

For at opbygge et bevidst og ansvarligt europæisk fælleskab mener jeg, at det er afgørende at skabe en integreret økonomi, der bygger på et stabilt samarbejde mellem aktørerne, på ansvaret for samfundets velfærd og på ansvarlighed for miljøet.