Time to connect!

Jeg ville gerne lære mere om de europæiske institutioner og være klar over, hvad der foreslås i EP

Jeg blev frivillig i sammen-om.eu, fordi jeg ønskede at finde ud af mere om EU-institutionerne og være velinformeret om, hvad der sker i Europa-Parlamentet. Jeg følte, at jeg ikke havde tilstrækkeligt kendskab til, hvordan Europa-Parlamentet fungerede, og at jeg ikke kendte til parlamentarikernes præcise funktioner.

I mellemtiden havde jeg gennem sammen-om.eu deltaget i flere arrangementer, jeg kendte folk fra hele Europa, og jeg kom til Europa-Parlamentet i Strasbourg. Jeg fik mulighed for at tale med og drøfte meget vigtige emner med medlemmer af Europa-Parlamentet fra flere lande, herunder portugisere, aktivister for forskellige sager og unge europæere som mig.


Gennem sammen-om.eu rejste jeg også til Europa-Parlamentet, hvor jeg med egne øjne kunne se dets funktionsmåde, og jeg prøvede at sætte mig på det portugisiske medlem af Europa-Parlamentet Pedro Marques’ plads. Jeg havde også fornøjelsen af at drøfte Europas fremtid og unges rolle med Jaume Duch, generaldirektør for kommunikation i Europa-Parlamentet. 


Jeg kan anbefale alle at registrere sig i sammen-om.eu!

Dinis